Fire Pump Service

พินธุภัทร คืออีกหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิศวกรรมเครื่องกล สำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแล้ว เราเข้าใจทุกปัญหาที่จะทำให้ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงของลูกค้าอยู่ในความพร้อมที่สุด และจากประสบการณ์ในการให้บริการของเรา บวกกับหลักการทางวิศวกรรมเครื่องกลที่เราพร้อม เราจึงสามารถตอบคำถามแก่ท่านได้ในทุกประเด็น เราให้บริการตั้งแต่งานซ่อมบำรุงรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี  งานซ่อมด่วน งาน Overhaul เครื่องยนต์หรือตัวปั๊ม งานเปลี่ยนอุปกรณ์ท่อทาง หรือวาล์วต่างๆ เราช่วยท่านคิดที่จะปรับปรุงระบบเดิมไม่ว่าจะเป็นงานตั้งค่าแรงดันใช้งาน การทดสอบสมรรถนะของเครื่องตามที่ NFPA แนะนำ เราเข้าใจหลักการของเครื่องยนต์ การวิเคราะปัญหา หลักการควบคุมความเร็วรอบหรือ Governor Control หรือแม้กระทั่งระบบที่เป็น Motor Fire Pump เพราะ พินธุภัทร เราชำนาญในระบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า เราพัฒนาทีมของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อการให้บริการที่ครอบคลุมที่สุด ทุกครั้งที่เราให้บริการเราไม่เพียงแค่ปฏิบัติ เราให้คำปรึกษาได้ทันที ตอบทุกข้อสงสัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ เกี่ยวกับการให้บริการ โทรหาเราได้ทันทีที่เบอร์ 0863915597