Cloud Base Monitoring System

WebSupervisor Cloud Base Monitoring and Control System ถูกพัฒนาขึ้นโดย ComAp เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีซึ่งมีบทบาทและเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการจัดการเครื่องจักรกลในสายงาน Rental, Logistic และ Passenger ได้เป็นอย่างดี และยิ่งมีระบบการจัดเก็บข้อมูลดังเช่น Cloud Base System ด้วยแล้วทำให้เติมเต็มด้วยความสมบูรณ์แบบได้อย่างยอดเยี่ยม ทางพินธุภัทรเราได้มีส่วนร่วมกับหลายหน่วยงานในการทำระบบต้นแบบจนสำเร็จและมีการประยุคต์ใช้จริงแล้วกับหลายหน่วยงานเอกชนที่ทำธุรกิจในด้านนี้และได้ผลการตอบรับเป็นอย่างดี เครื่องจักรกลที่ถูกนำเข้าไปในระบบจะถูกมองเห็น และถูกสังเกตุพฤติกรรมการทำงาน มีการแจ้งเตือนการถึงเวลาการซ่อมบำรุง หรือแม้กระทั่งเก็บบันทึกประวัติการทำงานเพื่อนำมาเปรียบเทียบได้ตามชั่วโมงการทำงานหรือระยะเวลาได้ ระบบการจัดการ WebSupervisor หรือ WSV นี้นี้เหมาะกับการนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบการจัดการเครื่องจักรกลประเภท มอเตอร์ เครื่องยนต์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือเครื่องจักรกลไฟฟ้าอื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย เพราะถูกออกแบบมาได้อย่างยืดหยุ่น และสามารถพัฒนาต่อได้ด้วยตัวผู้ใช้เอง เช่นปัจจุบันดังตัวอย่างโครงการหนึ่งคือเราได้นำไปประยุกต์ใช้ในการ Monitor ตัวเรือ ทำให้ผู้ดูแลที่อยู่ต่างสถานที่สามารถมองเห็นการใช้พลังงานของเรือ รวมถึงสภาพภูมิอากาศ ว่า ณ ขณะนั้นอยู่ในสภาพปลอดภัยกับตัวเรือหรือไม่ ยิ่งไปกว่านั้นระบบ WSV นี้มีระบบการ Tracking ในตัวอยู่ด้วยแล้ว ทำให้สามารถมองเห็นตำแหน่งของเรือ ผู้ดูแลระบบการจัดการเดินเรือสามารถกำหนด หรือทำนายได้ทั้งเวลาการเดินเรือ และการจัดตารางเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Leave a Reply

Your email address will not be published.